Μηχανές Θαλάσσης

Μηχανές Θαλάσσης

Έναρξη
Συγχαρητήρια - ολοκληρώσατε το quiz "Μηχανές Θαλάσσης". Το score σας είναι: %%SCORE%% από %%TOTAL%%. Η επίδοση σας αξιολογήθηκε ως: "%%RATING%%".
Οι απαντήσεις σας επισημαίνονται παρακάτω.

ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ